Ingyenes szállítás 13 200 Ft feletti vásárlás esetén
MENU

Általános üzleti feltételek INGINAILS Kft.

 

Általános előírások

A rendelés megerősítésével a vásárló elfogadja az értékesítő által kijelentett áruszolgáltatási feltételeket. A kapcsolat jellegét a vásárló és az értékesítő között a feltüntetett üzleti feltételek határozzák meg, amelyek mindkét félre vonatkoznak. Az értékesítő az üzleti feltételek változtatásának jogát fenntartja.

Az Inginails Kft. bejegyezve: Kassa 1 járásbíróság, cégjegyzék Sro részlegben, betétszám 19470/V  

Székhely:
Inginails s.r.o.
Starozagorská 6
04023 Kassa

Statisztikai azonosító jel: 36 748 994    
Adószám: SK2022332191

A termék megrendelése

Kényelmes online vásárlást kínálunk Önnek. Internetes üzletünk 24 órán keresztül fogadja a rendeléseket, munkatársaink 8:00 és 16:30 óra között telefonon elérhetőek. Eshopunkban a rendelést egyszerűen és kényelmesen véghez viheti a bevásárló kosár segítségével, e-mailben vagy pedig telefonon keresztül. A szerződés tárgya a rendelésben feltüntetett termék. A méretek, színek és más, az oldalunkon, katalógusokban, prospektusokban és médiában megjelenített adatok a gyártótól származnak, eltérhetnek a valós adatoktól. Megrendelőinknek csak kiváló állapotban lévő árut szolgáltatunk, amely minden szükséges tulajdonsággal rendelkezik. Az elektronikus megrendelés érvényesítésének feltétele az, hogy minden szükséges adatot feltüntetessen a megrendelői adatlapon. A megrendelés a vásárlói szerződés terve, amely a termék kézbesítése után lép érvénybe. Egyes esetekben, főleg ha magasabb pénzösszegről van szó, az értékesítő fenntartja a megrendelés telefonon keresztül történő megerősítésének és az előleg behajtásának jogát. Ha abban az időben, amikor megszületett a rendelés, a külföldi pénznemek árfolyama, az ár vagy a beszerzett választék jelentősen megváltozott, a cégnek joga van a vásárlóval való egyeztetés után változtatni a rendelésen vagy attól elállni. Ugyanezt a jogot fenntartja akkor is, ha a gyártó nem szolgáltatja tovább a megrendelt terméket, új terméket hoz a piacra, vagy jelentősen megváltozatja a termék árát.

 

A kézbesítés módja és időtartama

A terméket utánvételes küldeményként küldjük a GLS futárszolgálat közreműködésével. A megrendelt termék kézbesítése a termék elérhetőségéhez és az értékesítő lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül fog megvalósulni. A termék kibocsátásának átlagos időtartama a megrendelés megerősítésétől számítva 1-től 2 napig terjed. Ha az Ön által kiválasztott termék nincs raktáron, előre értesítjük Önt e-mailben vagy telefonon arról, hogy a kézbesítési idő változik. Önnek lehetősége lesz törölni megrendelését, illetve megváltoztani azt.

Azon termékek esetében, amelyek raktárunkon vannak, a kézbesítési idő 1-2 munkanap.

 

A termékek ára

Az oldalunkon feltüntetett árak a rendelés pillanatában érvényesek. A nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. A külföldi pénznemek árfolyamának jelentős változása, továbbá magas infláció vagy a gyártóktól való beszerzési feltételek módosulása  esetén az árak változtatásának jogát fenntartjuk.

A termék ára nem tartalmazza a postaköltséget.

A számla szolgál vásárlási bizonylatként. A küldemény elküldése után a számla elektronikus formában elérhető – PDF fájl – az Ön Fiókjában a bejelentkezés után. A számlát hozzá csatolhatjuk a küldeményhez, elküldhejtük az Ön e-mail címére elektronikus formában, vagy pedig utólagosan is feladhajtuk a küldemény megérkezésének helyszínére 7 napon belül a küldemény elküldése után. A számla egyúttal szállítási jegyzékként és garancialevélként is szolgál.

 

A vásárlási szerződéstől való elállás

Az értékesítő fenntartja a megrendelés törlésének jogát abban az esetben, ha a vásárló a megrendelésben hamis vagy megtévesztő adatokat tüntetett fel, továbbá ha a terméket már nem gyártják vagy ha jelentős mértékben változott a termék ára. Ilyen esetben azonnal értesíteni fogjuk a vásárlót, hogy megrendelése minél hamarabb feldolgozásra kerüljön. Minden egyes megrendelést egyénileg kezelünk, hogy teljes mértékben megfeleljünk az Ön elvárásainak.

A magánszemélynek /aki nem rendelkezik céges azonosítóval/ joga van elállni a vásárlási szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül a 102/2014-es törvénycikk szerint és további, a vásárlási szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az árut az értékesítőnek. A szerződéstől való elállás esetén szükséges ezen időn belül a szerződéstől való elállásra vonatkozó kérvényt benyújtani levélben vagy e-mailben,(info@mukormok-eshop.hu) és fel kell tüntetni a számla számát és a bankszámla számát is. Erre a célra használhatja a szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványt, amelyet itt tölthet le:Szerződéstől való elállás

Ha a vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, köteles kifizetni a termék visszaszállításának költségét. Fontos, hogy a vásárló betartsa a következő feltételeket.

 • A megkapott ill. átvett  terméket a vásárló saját költségén szolgáltatja vissza címünkre, amit megtalál a kapcsolat címszó alatt.


A  terméknek teljesíteni kell az alábbi feltételeket:

 • A terméknek megfelelően be kell lennie csomagolva
 • A termék nem lehet használt – nincs látható jele a használatnak és viselésnek
 • A termék nem lehet hiányos
 • A terméket a vásárlási bizonylattal együtt kell visszaküldeni
 • Ne küldje a terméket utánvételes küldeményként, mert nem lesz átvéve.
 • Nem kezeskedünk a termékért, ha az esetleg a hozzánk való szállítás során elveszne – a vásárló kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során.
 • Személyes kézbesítés esetében a kézbesítés időpontjának egyeztetése szükséges.

 

A kereskedő kötelezettségei elállás esetén

1. A kereskedő késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított     14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a szállítás költségeit is, amikor a 11. cikknek megfelelően értesül a fogyasztó azon döntéséről, hogy eláll a szerző­déstől. A kereskedő az első albekezdésben említett visszatérítést a fogyasztó által az eredeti ügylet során igénybe vett fizetési móddal megegyező módon hajtja végre, kivéve, ha az ettől való eltérésbe a fogyasztó kifejezetten beleegyezik, és amenynyiben a fogyasztót az ezen visszatérítésből adódóan semmilyen díj nem terheli.

2. Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, a kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

3. Adásvételi szerződések esetében a kereskedő – amenynyiben nem vállalta, hogy az árut maga szállítja vissza – mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni.

 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállás esetén

1. A távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében a fogyasztó indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a 11. cikkel összhangban értesítette a kereskedőt a szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről, visszaküldi az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy az árukat maga szállítja vissza. A fogyasztó a határidőt akkor tartja be, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

A fogyasztó kizárólag az áruk visszaküldésének közvetlen költségét viseli kivéve, ha a kereskedővállalta e költség viselését, vagy ha a kereskedő elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy ezeket neki kell viselnie.

Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében, amennyiben az árut a szerződés megkötésekor leszállították a fogyasztó otthonába, a kereskedő saját költségén szállítja vissza az árut, ha az természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton.

 

2. A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelésből adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a kereskedő az elállási jogról szóló, a 6. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt tájékoztatást elmulasztotta.

 

3. Ha a fogyasztó a 7. cikk (3) bekezdése, illetve a 8. cikk (8) bekezdése szerinti kérelmet követően gyakorolta elállási jogát, köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatások összességéhez arányosan viszonyuló, az elállási joga gyakorlásának a kereskedővel való közlése időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított teljes ár alapján kell kiszámítani. Amennyiben a teljes ár túlzottan magas, az arányos összeget az addigi teljesítés piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

A kézbesített árut ajánlott átnézni és ellenőrizni a kiszállított mennyiséget, árufajtát, esetleg a nyilvánvaló áruhibákat. Az esetleges hiányos kiszállítást vagy az árufajta felcserélését a vásárló köteles azonnal, az áru átvétele után jelezni az értékesítőnek. Ellenkező esetben a kézbesítés teljesnek és hiba nélkülinek tekintendő. Ha az áru nyilvánvalóan a szállítás során sérül meg, a vásárló köteles a szállítóval írásos feljegyzést készíteni a kár jellegéről, illetve a sérült árut nem átvenni. A kár jellegéről szóló írásos feljegyzés elengedhetetlen feltétele egy esetleges reklamációs eljárásnak.

Reklamáció és jótállás

Az esetleges reklamációkat az Ön elégedettsége érdekében individuális megegyezés útján intézzük az érvényes jogrend alapján.

Ha a nálunk vásárolt áru bármilyen okból megsérül, a termék átvételétől számított 24 hónapon belül reklamálhatja azt. A jótállás nem vonatkozik a helytelen bánásmódból és használatból eredő hibákra, valamint a természetes elhasználódásra. Amennyiben reklamálni szeretné az árut, alaposan be kell azt csomagolni és elküldeni (ajánlva) a címünkre.

A reklamációról értesíthet bennünket e-mailben ( info@mukormok-eshop.hu, telefonon vagy postai úton.

A reklamációs eljárás a reklamált termék cégünk székhelyére történő kézbesítésével veszi kezdetét.

A termékre a hatályos jogszabályok alapján 24 hónap jótállási idő vonatkozik. Abban az esetben, ha a gyártó által kínált jótállási idő hosszabb, mint a jogszabályok által meghatározott jótállási idő, a hosszabb jótállási idő érvényes. A termék hibáinak megítélése az évényes jogi előírások szerint történik.

Vállalkozók esetében a jótállási idő 12 hónap.

A jótállás nem vonatkozik a hibákra, amelyek a termék nem megfelelő vagy felelőtlen használata során keletkeztek, továbbá nem vonatkozik a hibákra, amelyek a termék természetes elhasználódása során alakultak ki.

Reklamáció vagy csere esetén nem kell visszaküldeniük a termékeket Szlovákiába, nyugodtan küldhetik azokat a magyarországi címünkre:

Levelezési cím:

 

INGINAILS Kft. - GLS DEPO

Ország út 3

3950 Sárospatak

Magyarország

 

 

Számlaszám: 11600006-00000000-83275597 - Erste Bank Zrt.

IBAN: HU86 1160 0006 0000 0000 8327 5597

BIC(SWIFT): GIBAHUHB

 

Sérült termék küldése esetén a csomagnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • A terméknek alaposan be kell lennie csomagolva. Nem kezeskedünk a termékért, ha az esetleg a hozzánk való szállítás során elveszne – a vásárló kötelessége úgy becsomagolni a terméket, hogy ne sérülhessen meg a szállítás során.
 • A terméket ajánlva kell küldeni, nem utánvételes küldeményként. Az utánvételes küldemény nem lesz átvéve.
 • A reklamációhoz ajánljuk hozzákapcsolni a számla másolatát és a reklamáció indoklását. Ezzel felgyorsítják a reklamációs eljárást.
 • A reklamáció kézbesítéséről e-mailben értesítjük Önt.

A sérült termék reklamációjának menete:

 • Megjavítható hiba reklamációja: a terméket megjavítjuk vagy kicseréljük azonos fajta termékre.
 • Nem javítható hiba reklamációja: a terméket kicseréljük más fajta termékre, ugyanolyan értékben.
 • Nem javítható hiba reklamációja esetén, abban az esetben, ha nem tud más terméket választani, akkor visszaküldjük a pénzt.
 • Sérült termék reklamációja esetén, természetesen, nem fizet postaköltséget a reklamált termék ismételt elküldéséért.

A reklamáció intézése nem tarthat 30 napnál hosszabb ideig, a reklamált termék fizikai átvételétől számítva. A reklamációkat a kézbesítés sorrendjében intézzük. Igyekszünk azokat a legrövidebb időn belül megoldani, a vásárló elegédettsége érdekében

Bármilyen kérdés vagy probléma esetében kérem, írjon nekünk az info@mukormok-eshop.hu címre.

 

Személyes adatok védelme

Ahhoz, hogy szolgáltatásunkat igénybe tudja venni, szükségünk van  néhány személyes adatra. Tiszteletben tartjuk magánéletét, ezért igyekszünk a legszükségesebbekre szűkíteni a kért adatokat és megvédjük azokat az esetleges visszaéléssel szemben. A személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük.

A vásárlásokról, reklamációkról és egyébb, a webáruházban folytatott tevékenységekről szóló adatok bizalmasak és ugyanazok a biztonsági előírások vonatkoznak rájuk, mint a személyes adatokra. Bármilyen adatot, ami Önre vagy vásárlásaira vonatkozik, megvédjük a visszaéléssel szemben, nem adjuk ki azokat (a szállítást biztosító és a fizetést lehetővé tevő társaságokon kívül, amely adatok a rendelés zavartalan véghezviteléhez mindenképpen fontosak).

 

Fenntartjuk személyes adatai felhasználásának jogát, hogy értesíthessük kedvezményeinkről, újdonságainkról és további marketing tevékenységeinkről. Minden ilyen e-mailben található egy útmutató, melynek segítségével tudtunkra adhatja, hogy nem kívánja kihasználni ezt a szolgáltatást, és így megtilthatja nekünk, hogy felhasználjuk személyes adatait. Továbbá jogában áll akármikor írásban értesíteni bennünket személyes adatainak változásairól, vagy kérni azok kiegészítését vagy törlését.

 

Internetes üzletünk szolgáltatásainak igénybe vétele által Ön kifejezi egyetértését azzal, hogy személyes adatait a feljebb leírt módon használjuk fel.

 

Kassa, 17.10.2012